Dirulaguntzekin ezarritako kuotak

Kuotak Nafarroako Gobernuak ezarritakoak dira eta errenta aitorpenarekin kalkulatzen dira.

Hauxe izango zen egin beharreko eragiketa zuen kuota zein den jakin ahal izateko:

Errenta indibidula (507+8810+8808-708) zati familiako kide kopurua

*Errenta indibiduala izanen da zerga-oinarriaren zati orokorrari (507) kapital higigarriaren etekinen saldo positiboa (8810) eta ondare-eskualdaketen saldo positiboa (8808) batzearen emaitza, etxebizitza birgaitzeko edo eskuratzeko jasotako diru-laguntzak (708) kenduta.

*Gerta daiteke laukitxoren bat zuen errenta aitorpenean ez agertzea, kasu horretan agertzen direnak bakarrik hartuko dira kontutan eragiketa egiteko.

Kuota orokorrak
Errenta 7 ordu 4 ordu
+bazkaria
4 ordu
15.000-Handiagoa 293 237 142
12.400,01-15.000 264 214 119
10.700,01-12.400 228 185 90
9.300,01-10.700 199 162 67
7.980,01-9.300 166 136 52
6.650,01-7.980 144 118 34
5.500,01-6.650 120 97 31
4.500,01-5.500 102 84 26
3.350,01-4.500 89 73 17
Txikiagoa-3.350 72 64 12
Guraso bakarreko familientzako kuotak
Errenta 7 ordu 4 ordu
+bazkaria
4 ordu
15.000-Handiagoa 263 191 107
12.400,01-15.000 236 175 91
10.700,01-12.400 204 156 72
9.300,01-10.700 178 140 56
7.980,01-9.300 140 110 44
6.650,01-7.980 120 99 33
5.500,01-6.650 100 81 29
4.500,01-5.500 85 66 24
3.350,01-4.500 63 47 15
Txikiagoa-3.350 43 36 11
Zaintza zerbitzu berezien hileko kuota: 40€

(Nafarroako Gobernuaren eta Udalaren diru laguntzarik gabe eskainitako zerbitzuak)

Itxi
Itxi